• OPPA REALTY — անշարժ գույքի գործակալություն
  • OPPA DOORS — Մուտքի և միջսենյակային դռների առցանց խանութ
RU
 
OPPA DOORS
Երկ – կիրակի 10:00-19:00
ք. Երևան, Սմբատ Զորավարի 11/1,
Երևան Տոնավաճառ, D53 տաղավար
doors@oppa.am

Կոնտակտներ

Հասցե:

ք.Երևան, Սմբատ Զորավարի 11/1, Երևան Տոնավաճառ, D53 տաղավար

Հեռախոս:

(+37444) 714-777

E-mail:

doors@oppa.am

Աշխատանքային ժամեր`

Երկ – կիրակի 10:00-19:00

Վեր